vietnam.blsspainvisa.com

BLS Logo

Thị thực Tây Ban Nha Tiếng Việt

Đặt hẹn của bạn
Embassy/Consulate

Fields marked with * are mandatory.
Kindly fill this form in english only
Select your mission *
Select Service *
Phone : *
• Only number allowed.
• Spaces not allowed in number.
• Country code not allowed with number.
• Number allow without leading zeros.
Registered Email ID : *
Verification Code: *
 
“Xin lưu ý rằng Đại sứ quán Tây Ban Nha sẽ không chấp nhận đơn đăng ký từ những người có chi tiết cá nhân (họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, nơi sinh và số hộ chiếu) không hoàn toàn trùng khớp với thư xác nhận cuộc hẹn được in từ hệ thống của cuộc hẹn này. Ngoài ra, hệ thống không cho phép hủy bỏ và việc đặt lịch hẹn mới CHỈ có thể được xử lý sau ba tháng kể từ ngày xác nhận đặt lịch hẹn thành công cuối cùng. Do đó, rất khuyến khích người nộp đơn xem xét lại tất cả các chi tiết cần thiết trong quá trình đặt lịch hẹn trước khi gửi chúng ở bước cuối cùng của thủ tục đặt lịch hẹn.”
Vui lòng kiểm tra thư mục Spam / Junk của bạn để xác nhận email cuộc hẹn vì một số cài đặt bảo mật có thể chuyển hướng email của bạn tới thư mục Spam / Junk

Lưu ý quan trọng:

“LƯU Ý: Đại sứ quán Tây Ban Nha chỉ chấp nhận đơn xin thị thực của những người đã đặt hẹn thành công qua hệ thống đặt hẹn của công ty BLS (https://vietnam.blsspainvisa.com/spanish/index.php). Khi tới nộp đơn, người xin thị thực phải trình giấy báo đặt hẹn thành công, và các chi tiết nhân thân trong hộ chiếu phải hoàn toàn trùng khớp với các chi tiết nhân thân thể hiện trong đơn đặt hẹn (họ tên đầy đủ và số hộ chiếu).”

Know your Jurisdiction

If you are living in

You have to visit

Applicant who are staying Vietnam can apply at our Hanoi
BLS Spain VAC Hanoi
Applicant who are staying Vietnam can apply at our HO CHI MINH CITY
BLS Spain VAC HO CHI MINH CITY