vietnam.blsspainvisa.com

BLS Logo

Thị thực Tây Ban Nha Tiếng Việt

Chào mừng bạn đến Tây Ban Nha Trung tâm ứng dụng Visa.

BLS quốc tế Dịch vụ Việt Nam Inc là danh tính pháp lý của BLS International Services Ltd tại Việt Nam. Công ty mẹ "BLS International Services Ltd" có trụ sở tại Việt Nam và là một nhà cung cấp dịch vụ chuyên gia công phần mềm cho Visa, Hộ chiếu, Lãnh sự, Xác nhận và Dịch vụ Apostille cho Cơ quan Ngoại giao trên khắp thế giới.

BLS quốc tế là một đối tác đáng tin cậy với các Cơ quan Ngoại giao cho các nhiệm vụ hành chính và không phán xét của gia công phần mềm của Visa, Hộ chiếu và ứng dụng Xác nhận tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Nó phục vụ Cơ quan Ngoại giao tại 22 quốc gia thông qua 101 văn phòng của mình, cùng với một vài chi tiết trên đe, và đã chứng tỏ khả năng của việc đưa gia công phần mềm của Visa, hộ chiếu, dịch vụ lãnh sự và dịch vụ giá trị gia tăng cho các lợi ích của khách hàng. BLS quốc tế xử lý vượt quá 14,3 triệu ứng dụng hàng năm. hoạt động của nó hiện đang nằm ở Áo, Ba Lan, Lithuania, Tây Ban Nha, UAE, Kuwait, Oman, Ả-rập Xê-út, Sudan, Cộng hòa Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Việt Nam, Nam Phi sử dụng đội ngũ hơn 500 nhân viên với tính toàn vẹn hoàn hảo; và một vài hoạt động hơn là trong các đường ống.