Vietnam BLS Spain Visa: Additional Services for Spain Visa from Vietnam Citizen

BLS Logo

Thị thực Tây Ban Nha Tiếng Việt

Dịch vụ khác

Bảo hiểm Du lịch là bắt buộc khi đi du lịch đến Tây Ban Nha. Bạn có thể nhận được bảo hiểm du lịch của mình từ bên dưới
EuropAssistance: Click Here
MSIG EasyVisa: Click Here

Tại BLS quốc tế, chúng tôi không ngừng phấn đấu để cung cấp một loạt các dịch vụ cao cấp để nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Là một phần của chúng tôi liên tục và liên tục nỗ lực để tăng giá trị kinh nghiệm ứng ', nó là đặc quyền của chúng tôi để cung cấp các dịch vụ sau đây:

Pre sách dịch vụ của bạn trước khi quý khách đến thăm Trung tâm ứng dụng Visa

Call: +84-437932656

Dịch vụ tùy chọn:

Photocopy Photocopy facility 2000 VND per page
SMS An automated message to the applicant's mobile phone at various stages of the visa application process 6000 VND per application
Logistics fee   60,000 VND
Prime Time 3 PM to 4 PM 945475 VND
For courier charge within province within province 36,000 VND
For courier charge out of province out of province 72,000 VND
Travel Insurance