Vietnam BLS Spain Visa: Security Rules for Spain Visa from Vietnam

BLS Logo

Thị thực Tây Ban Nha Tiếng Việt

Quy định an ninh

  • Vì lý do an ninh không thể mang theo những vật dụng sau vào trong trung tâm
  • Thiết bị hoạt động bằng pin hay thiết bị điện tử như máy chụp hình, đĩa nhạc/ băng hình, đĩa nén, mp3, đĩa mềm, máy tính xách tay, hay máy nghe nhạc cầm tay.
  • Túi các loại ( như túi du lịch, hộp, cặp, vali, bao đay hay túi vải và túi kéo khóa)
    • Phong bì hay gói dán kín
    • Vật liệu dễ cháy (bao diêm, bật lửa, nhiên liệu vv..)
    • Vật dụng sắc nhọn các loại ( như kéo, dao rạch giấy hay đồ dùng cắt móng)