Vietnam BLS Spain Visa: BLS International Spain Visa Application Centers Public Holidays Vietnam

BLS Logo

Thị thực Tây Ban Nha Tiếng Việt

Ngày nghỉ lễ

Các trung tâm ứng dụng visa BLS Kinh doanh quốc tế ở Tây Ban Nha đóng cửa ngày lễ sau đây vào năm 2019

Ngày tháng năm Thứ Nghỉ lễ
1 tháng 1 Thứ 3 Tết Dương lịch
4 tháng 2 Thứ 2 Tết Âm lịch
5 tháng 2  Thứ 3 Tết Âm lịch
6 tháng 2 Thứ 4 Tết Âm lịch
7 tháng 2 Thứ 5 Tết Âm lịch
8 tháng 2 Thứ 6 Tết Âm lịch
15 tháng 4 Thứ 2 Giỗ tổ Hùng Vương
19 tháng 4 Thứ 6 Lễ Thánh
30 tháng 4 Thứ 3 Giải phóng Miền Nam
1 tháng 5 Thứ 4 Quốc tế lao động
2 tháng 9 Thứ 2 Quốc khánh Việt Nam
12 tháng 10 Thứ 7 Quốc khánh Tây Ban Nha
6 tháng 12 Thứ 6 Ngày hiến pháp Tây Ban Nha
25 tháng 12 Thứ 4 Giáng Sinh