Vietnam BLS Spain Visa: BLS International Spain Visa Application Centers Public Holidays Vietnam

BLS Logo

Thị thực Tây Ban Nha Tiếng Việt

Ngày nghỉ lễ

Các trung tâm ứng dụng visa BLS Kinh doanh quốc tế ở Tây Ban Nha đóng cửa ngày lễ sau đây vào năm 2020

Ngày tháng năm Thứ Nghỉ lễ
01/01 Thứ Tư Năm Mới
23/01 Thứ Năm TẾT (Âm lịch)
24/01 Thứ Sáu TẾT (Âm lịch)
27/01 Thứ Hai TẾT (Âm lịch)
28/01 Thứ Ba TẾT (Âm lịch)
29/01 Thứ Tư TẾT (Âm lịch)
02/04 Thứ Năm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
10/04 Thứ Sáu Ngày Lễ Thánh
30/04 Thứ Năm Ngày Thống Nhất đất nước
01/05 Thứ Sáu Ngày Quốc tế Lao động
02/09: Thứ hai Ngày Quốc khánh Việt Nam
12/10 Thứ Hai Ngày Quốc khánh Tây Ban Nha
07/12 Thứ Hai Ngày Hiến pháp Tây Ban Nha
25/12 Thứ Sáu Ngày Giáng Sinh