Vietnam BLS Spain Visa: BLS International Spain Visa Application Centers Public Holidays Vietnam

BLS Logo

Thị thực Tây Ban Nha Tiếng Việt

Ngày nghỉ lễ

Các trung tâm ứng dụng visa BLS Kinh doanh quốc tế ở Tây Ban Nha đóng cửa ngày lễ sau đây vào năm 2018

Ngày tháng năm Thứ Nghỉ lễ
01/1/2018 Thứ Hai Tết Dương Lịch
14/2/2018 Thứ Tư Tết Âm lịch
15/2/2018 Thứ Năm Tết Âm lịch
16/2/2018 Thứ Sáu Tết Âm lịch
19/2/2018 Thứ Hai Tết Âm lịch
20/2/2018 Thứ Ba Tết Âm lịch
30/3/2018 Thứ Sáu Lễ Phục Sinh
30/4/2018 Thứ Hai Giải Phóng Miền Nam
01/5/2018 Thứ Ba Quốc tế lao Động
03/9/2018 Thứ Hai Quốc Khánh Việt Nam
12/10/2018 Thứ Sáu Quốc Khánh Tây Ban Nha
01/11/2018 Thứ Năm Lễ Thánh
06/12/2018 Thứ Năm Ngày Hiến Pháp
25/12/2018 Thứ Ba Giáng Sinh