Vietnam BLS Spain Visa: Frequently Asked Questions (FAQ)for Spain Visa from Vietnam

BLS Logo

Thị thực Tây Ban Nha Tiếng Việt

FAQ

Nếu tôi muốn du lịch tới một trong những nước thuộc khối Schengen, tôi nên xin thị thực ở Đại sứ quán nào? Địa chỉ của Trung tâm xin thị thực? Thời gian xét duyệt hồ sơ mất bao lâu? Tôi phải đóng tiền lệ phí xin thị thực ở đâu? Tôi có cần trực tiếp đến nôp hồ sơ không ? Tôi có thể nhờ người khác đến nhận hộ chiếu giùm tôi không? Tôi có thể sống ở Tây Ban Nha khi có thị thực ngắn hạn không? Tôi có cần phải có bảo hiểm y tế không? Tôi nên làm gì nếu hồ sơ của tôi bị từ chối? Nếu tôi bị từ chối, tôi có nên chờ một thời gian trước khi nộp đơn xin thị thực nữa ?