vietnam.blsspainvisa.com

BLS Logo

Thị thực Tây Ban Nha Tiếng Việt

Tin tức và Thông báo

Chúng tôi tại BLS International luôn luôn coi trọng quyền riêng tư của tất cả các khách hàng và Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu (GDPR) đã có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, BLS INTERNATIONAL đã cập nhật Chính sách bảo mật của mình.Tất cả các điều khoản áp dụng là của “Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu (GDPR)” cùng với các sửa đổi (nếu có).

Quy định mới này được thiết kế để thống nhất các luật riêng tư bảo vệ dữ liệu hiện hành trên toàn khối EU và tăng cường quyền của công dân châu Âu để bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Chính sách bảo mật này đòi hỏi các chi tiết liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân cùng với các cơ sở hợp pháp - thu thập, giữ lại và bảo vệ chúng.

Chính sách bảo mật mới này được áp dụng cho BLS International và tất cả các công ty liên kết, công ty nhánh và công ty nhóm có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến GDPR, vui lòng liên hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua email theo địa chỉ dpo@blsinternational.net

Từ ngày 16 Tháng 12 năm 2016, BLS International Services Ltd sẽ là nhà cung cấp duy nhất của dịch vụ xin visa Schengen cho Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội. Tất cả các đương đơn xin visa Schengen được chào đón để trình bày đơn xin thị thực của họ tại Trung tâm ứng dụng BLS Visa tại Hà Nội. thông tin sắp tới tại Trung tâm này sẽ được công bố trên trang web này.