vietnam.blsspainvisa.com

BLS Logo

Thị thực Tây Ban Nha Tiếng Việt

Loại Visa

Hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu rõ các thông tin về các loại thị thực bằng cách đọc các loại thị thực trong các liên kết ở trên. Tất cả các thông tin liên quan cho danh mục bao gồm lệ phí thị thực, phí dịch vụ BLS, giấy tờ cần thiết, thông số hình ảnh và thời gian xử lý cùng với các mẫu đơn xin thị thực của loại thị thực đó.

Các ứng viên phải đọc tất cả các hướng dẫn cẩn thận và sau đó điền vào các mẫu đơn xin thị thực. Ứng viên cũng có thể lấy các mẫu đơn xin thị thực bằng cách đến trung tâm tiếp nhận thị thực Tây Ban Nha hoặc bằng cách tải đơn về.

Một khi tất cả các yêu cầu đã hoàn tất tương ứng với loại thị thực, bạn đã sẵn sàng để nộp đơn xin thị thực đến Tây Ban Nha.

Xin lưu ý - nhân viên BLS có thể cung cấp cho bạn thông tin và mẫu cho việc nộp đơn của bạn, nhưng họ không thể cung cấp cho bạn lời khuyên về loại thị thực mà bạn nên chọn.