Vietnam BLS Spain Visa: Welcome to the Official Website Spain Visa Application Centre in Vietnam

BLS Logo

Thị thực Tây Ban Nha

Tiếng Việt

Helpline: +84-432191755

Từ ngày 16 Tháng 12 năm 2016, BLS International Services Ltd sẽ là nhà cung cấp duy nhất của dịch vụ xin visa Schengen cho Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội. Tất cả các đương đơn xin visa Schengen được chào đón để trình bày đơn xin thị thực của họ tại Trung tâm ứng dụng BLS Visa tại Hà Nội. thông tin sắp tới tại Trung tâm này sẽ được công bố trên trang web này.

Chào mừng bạn đến Tây Ban Nha Trung tâm ứng dụng Visa.

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam, đặt tại Hà Nội, tôi xin được công bố mở Trung tâm ứng dụng Visa của họ vận hành bởi BLS International Services Ltd tại Hà Nội. Dịch vụ này hiện có sẵn cho người nộp đơn là quốc gia / Trú Giấy phép Việt Nam / Giấy phép lao động và người có thị thực dài hạn sống ở Việt Nam và muốn áp dụng cho du lịch, kinh doanh, nghiên cứu & visa ngắn hạn cho Tây Ban Nha.

GIỚI THIỆU

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam, đặt tại Hà Nội, tôi xin được công bố mở Trung tâm ứng dụng Visa của họ vận hành bởi BLS International Services Ltd tại Hà Nội. Dịch vụ này hiện có sẵn cho người nộp đơn là quốc gia / Trú Giấy phép Việt Nam / Giấy phép lao động và người có thị thực dài hạn sống ở Việt Nam và muốn áp dụng cho du lịch, kinh doanh, nghiên cứu & visa ngắn hạn cho Tây Ban Nha.

Tin tức và Thông báo

Theo dõi ứng dụng trực tuyến của bạn