Vietnam BLS Spain Visa: Welcome to the Official Website Spain Visa Application Centre in Vietnam

BLS Logo

Thị thực Tây Ban Nha Tiếng Việt

QUÁ TRÌNH XIN VISA

Chào mừng bạn đến với trang web của Trung tâm Ứng dụng Thị thực Tây Ban Nha. Trang web này cung cấp thông tin về làm thế nào để xin thị thực Schengen để đi du lịch đến Tây Ban Nha làm quốc gia đích đến của bạn. Các hướng dẫn được liệt kê trên trang này là để giúp bạn chuẩn bị tài liệu của bạn càng chính xác càng tốt. Điều này sẽ làm giảm khả năng ứng dụng của bạn bị chậm trễ hoặc bị từ chối do không nộp đầy đủ hoặc sai tài liệu.
Value Added Services
  • Dịch vụ chuyển phát nhanh
  • Dịch vụ photocopy
  • Dịch vụ SMS
  • Travel Insurance - EuropAssistance
  • Travel Insurance - MSIG EasyVisa

Danh sách các ngày Lễ

Tin tức và Thông báo

Biết thêm chi tiết

Các điểm tham quan du lịch Tây Ban Nha

Theo dõi ứng dụng trực tuyến của bạn

Thông tin quan trọng